Regulations

Huisregels

Wanneer u het evenemententerrein betreedt, bent u verplicht zich te houden aan de huisregels. Met het betreden van het evenemententerrein verklaart u zich akkoord met deze regels. Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het terrein onherroepelijk ontzegd.
 • Aanwijzingen van onze vrijwilligers moeten te allen tijde worden opgevolgd
 • Op én voor het meeting-terrein stapvoets rijden
 • U betreed het terrein op eigen risico
 • Geen burnouts, luide muziek etc
 • Het nuttigen van alcohol of gebruik van drugs is niet toegestaan op het meeting terrein
 • Houdt het terrein netjes en schoon
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Bij vroegtijdig beëindigen van het evenement door onvoorziene omstandigheden worden reeds betaalde entreegelden niet retour gegeven
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie. Deze beslissingen zijn bindend.
 • Heb respect voor elkaar en maak er samen een gezellige dag van!

Regulations

When you enter the event area you are required to abide by the regulations By entering the event site you agree to these rules. When non-compliance with our house rules you will be denied access to the premises irrevocable.
 • Directions of our volunteers must be followed at all times
 • Please drive at walking speed on and around the meeting area.
 • Entering the meeting area is at own risc
 •  No burnouts, loud music etc.
 •  Use of alcohol or drugs are not alowed on the meeting area.
 •  Keep the meeting area clean and tidy,
 • The organisation or there volunteers can not held responsible for any injury and/ or material or non material dammage.
 • At premature ending of the event due to unforeseen circumstances , already paid admission will not be returned.
 • In all cases not covered by these regulations, the organisation decides. These decisions are binding
 •  Respect one another and make it a great day!